Alfa Kommun & Landsting

Alfa Kommun & Landsting

Digital läkemedelsöverlämning stärker patientsäkerheten

Personal E-hälsoverktyg kan förbättra patientsäkerheten, spara tid och bidra till färre avvikelser i den kommunala omsorgsverksamhetens dagliga läkemedelshantering.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

När Osby kommun bestämde sig för att ersätta de manuella signeringslistorna för läkemedelsöverlämning inom vård och omsorg valde de att övergå till Alfa e-Läkemedel, ett digitalt system för läkemedelshantering som stärker patientsäkerheten och samtidigt effektiviserar den dagliga läkemedelshanteringen.

I Osby kommun ansvarar sjuksköterskor för läkemedelshanteringen, medan undersköterskorna inom vård och omsorg överlämnar läkemedlen till patienterna i samband med den dagliga omsorgsverksamheten.

Andriette Näslund
Andriette Näslund, utvecklingsstrateg inom vård- och omsorg i Osby kommun.

–Det främsta skälet till att vi ville testa digital läkemedelssignering var att vi tidigare haft många avvikelser i samband med att undersköterskorna överlämnade läkemedel till vårdtagarna. Den absolut vanligaste avvikelsen var att undersköterskorna glömde att överlämna läkemedel till vårdtagarna i rätt tid. Vi bestämde oss för att undersöka om Alfa e-Läkemedel kunde effektivisera hanteringen och minska antalet avvikelser. För oss var det naturligt att välja Alfas läkemedelshanteringslösning eftersom vi redan använder deras verksamhetssystem, säger Andriette Näslund, utvecklingsstrateg inom vård- och omsorg i Osby kommun.

 

Lyckat pilotprojekt spar tid och underlättar omsorgsarbetet

Osby kommun inledde med ett pilotprojekt, då de testade Alfa e-Läkemedel i delar av hemtjänstens verksamhet samt på en enhet på ett vård- och omsorgsboende. Resultatet var mycket positivt, medarbetarna upplevde systemet som lätt att använda och Alfa e-Läkemedel är numera en självklar del av det dagliga arbetet. Sjuksköterskorna lämnar ut läkemedel för en till två veckor till vårdtagarna. Sjuksköterskorna gör en digital signeringslista i journalen som överförs till undersköterskornas app i deras telefon. Eftersom Alfa e-Läkemedel är kopplat till ordinationsverktyget Pascal hos eHälsomyndigheten upptäcker de sjuksköterskorna snabbt om en vårdtagares läkemedelsordinationer indikerar kontraindikationer eller är olämpliga för äldre. Även koppling till FASS ingår i systemet. Sjuksköterskans digitala signeringslista överförs till en app i undersköterskans mobiltelefon. I nästa steg signerar undersköterskorna den digitala läkemedelslistan i appen efterhand som läkemedlen delas ut. En signal kommer till undersköterskans telefon om tiden för läkemedelssigneringen överskrider ett tröskelvärde som sjuksköterskan skriver in i sin signeringslista.

 

Enkel och smidig mobil signeringslösning

– Alfa e-Läkemedel spar tid och minskar antalet avvikelser, vilket gjort att vi bestämt oss för att implementera lösningen i all hemtjänstverksamhet och på våra särskilda boenden. Våra undersköterskor tycker att Alfa e-Läkemedel är enkel och smidig att använda. Lösningen gör det lättare att överblicka de läkemedel de själva och deras kollegor delat ut. Påminnelserna via sms om de glömt att dela ut läkemedel i rätt tid till en patient uppskattas också och bidrar även till att stärka patientsäkerheten, säger Andriette Näslund.

Ytterligare en fördel med Alfa e-Läkemedel är att systemet är tydligt. Tidigare, när läkemedelsöverlämningen signerades på papperslistor hemma hos vårdtagaren, förekom det att undersköterskorna glömde att signera listorna eller att signeringarna var svårtydda. Med den digitala lösningen är signeringen lätt att överblicka och komplettera eftersom undersköterskorna alltid har med sig mobiltelefonen i fickan när de befinner sig ute hos vårdtagarna. Personalen får på detta sätt rätt information på rätt plats och på rätt tid. Vårdtagarna får sina mediciner enligt ordination från läkarna. Detta är positivt både för vårdtagare och personal.