ThinkstockPhotos-156056056 kopiera

Thinkstock (feature image)

Barnortopediskt Centrum ger specialistvård utanför sjukhusen

Sjukdomar Barnortopedi är en mycket viktig pusselbit i den specialiserade öppna sjukvården. Den fordrar erfarenhet, speciellt omhändertagande och stor bredd vad det gäller bedömningar för att inte neurologiska eller barnmedicinska åkommor skall missas.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

K1351A1_Zmedical-130 kopiera
Lennart Sandberg

Barnortopediskt centrum och dess team erbjuder spetskompetens inom området barnortopedi i öppen vård för att kunna möta barns skiftande och komplexa behov.

– Vi ser till hela människan och samarbetar med många olika specialister inom barnsjukvården. Till oss kan man komma med eller utan remiss, säger Lennart Sandberg, läkare, ortopedspecialist med över tjugo års erfarenhet av barnortopedi och verksamhetschef på Barnortopediskt centrum, som ligger centrala Stockholm.

Barnortopedi omfattar bland annat idrottsrelaterade problem hos barn- och ungdomar, kontroller efter frakturer, av- och omgipsningar, fötter, knä, höft, ryggproblem och skolioser samt gångrubbningar. Även smärtproblematik och tillväxtproblem, exempelvis benlängdsskillnader, ingår i barnortopedins specialistområde.

Den första januari 2015 trädde den nya patientlagen i kraft. Den ger dig som patient rätt att välja öppen specialistvård i hela Sverige, vilket inkluderar Barnortopediskt Centrum.