480759769 (kopia)

Thinkstock (featured image)

Bra dokumentation är grunden

Teknik & diagnostik Stefan Persson, socionom på SecuraNova Informationssystem, om vikten av bra dokumentation inom vård och omsorg.

waldemaringdahl

Waldemar Ingdahl

Var det bättre förr?

Stefan Persson, socionom
Stefan Persson, socionom

– När vård och omsorg översköljs av information och ökande krav på så kanske någon tycker att det var bättre förr. I vård och omsorg ställs höga krav på att man ska ge en säker och bra vård, som passar brukaren eller patienten, som leder till förbättringar, som kan följas upp, som kan visa resultat, man ska dokumentera allt och lite till, man ska ha kvalitetsystem och mycket mer.

Bra dokumentation är grunden för bra vård och omsorg. Fortfarande finns det verksamheter som inte använder datastödda journalsystem i vård och omsorg. Man kanske använder papper och penna eller egentillverkade system, framför allt i privata företag. Det gör att dokumentation tar lång tid och säkerheten är katastrofal.

Även stora verksamheter i vård och omsorg har upplevt enorma problem med dåliga journalssystem, så att de till och med äventyrar vårdens kvalitet. Dålig säkerhet med obehöriga intrång, användarovänlig hantering, driftavbrott med mera försämrar vårdens kvalitet och skapar stress för personalen.

Med bra journalsystem gör man det omvända. Man tjänar tid, dokumenterar säkert och blir tacksam för att det är bättre nu än förr.