Läkemedelsförsäljare och läkare

Säljkår i förändring

Läkemedel Läkemedelsbranschen i Sverige påverkas av globaliseringen. Det finns ett behov av säljare som kan skapa resultat – samtidigt som...

476515583 (kopia)

Nya kroppsegna läkemedel under forskning

Läkemedel Vetenskapens fördjupade kunskap om livets minsta byggstenar öppnar för nya läkemedel. Tre intressanta forskningsområden ger goda förhoppningar inför en...