Lars Gundhe

Vårdens framtida utmaningar är här

Teknik & diagnostik Nya arbetssätt, upp­muntrat innovationstänk hos medarbetarna och ständig utvärdering av verksamheten – så ska vården rustas för framtiden.

Foto: adam121/Adobe stock

Stora vinster på att digitalisera vården

Teknik & diagnostik Om vården ska klara sitt framtida uppdrag krävs en allt högre digitaliserings­takt. Sjukvårdens med­arbetare behöver också kompetensutvecklas kontinuerligt.

Symbolerna-1-6-symbol

Nödvändig symbolförståelse

Teknik & diagnostik I den svenska vården används uppemot en halv miljon olika typer av medicintekniska produkter, från plåster till pacemakers. Vårdpersonalen...