ThinkstockPhotos-150372617 kopiera

E-learning och klinisk forskning

Teknik & diagnostik På senare år har introduktionstakten för globala läkemedels- nyheter avtagit i den svenska sjukvården. I takt med att en...

480759769 (kopia)

Bra dokumentation är grunden

Teknik & diagnostik Stefan Persson, socionom på SecuraNova Informationssystem, om vikten av bra dokumentation inom vård och omsorg.

464836765 (kopia)

Snabbare och säkrare diagnostik

Teknik & diagnostik Mats Lindfors, marknadsansvarig på HemoCue, berättar hur vi kan göra diagnostiken säkrare och snabbare och vilka framtida behov som...

85500993 (kopia)

Teknik för ökad patientsäkerhet

Teknik & diagnostik Hur kan patienter garanteras säkerhet när det gäller användning av medicintekniska produkter i vården? Helena Dzojic på Läkemedelsverket reder...