Emma Spak

Emma Spak. Foto: Rickard L. Eriksson.

Digital utveckling av vården – redskap för ökad jämlikhet

Teknik & diagnostik Den tekniska utvecklingen i samhället går i en rasande fart samtidigt som vårdens arbetssätt utvecklas långsamt och gamla rutiner och teknik lever kvar.

Den digitala arbetsmiljön ligger långt efter samhället i stort. Regeringens och SKL:s gemensamma e-hälsovision; att Sverige 2025 ska vara världsbäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter inom hälsa, vård och omsorg, ställer höga krav på utveckling.

Kostnadseffektiva investeringar

Med ny teknik kommer ofta löftet om effektivitet tätt följt av löftet om besparingar. Flera konsultrapporter har de senaste åren visat hur mycket pengar som kan sparas i sjukvården med hjälp av digitalisering. Men besparingar är inte den bästa motorn i förändringsarbetet, speciellt inte i ett skede när stora investeringar i teknik och verksamhetsutveckling krävs för att komma framåt.

Distansteknik ökar delaktighet

Runt om i landet ser vi exempel på framgångsrika användningsområden för ny teknik som också utvecklar arbetssätten i vården. I Västerbotten innebär nyttjandet av distansteknik för hjärtultraljud att flera specialister samtidigt är med i rummet med patienten och att mer initierade beslut kan fattas på kortare tid med större patientdelaktighet.

Förändringar kan ske snabbt om drivkraften finns. Ett exempel är Hematologmottagningen på Norrlands Universitetssjukhus där ett nytt arbetssätt kunde implementerades på bara några veckor. Mottagningen gick från traditionella besök till ett arbetssätt med delvis digitala distansbesök. Patienterna sparade både tid och kraft och med färre resor minskade också kostnaderna avsevärt. Som framgångsfaktor listades ”peppad personal” engagemang för patienterna och möjligheten att vara del i utvecklingen var nyckeln.

Ska vi bli världsbäst 2025 krävs det ett modigt ledarskap på alla nivåer som kombinerar verksamhetsutveckling och delaktighet.

 

Emma Spak, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och Medicinteknik.