ThinkstockPhotos-150372617 kopiera

Thinkstock (feature image)

E-learning och klinisk forskning

Teknik & diagnostik På senare år har introduktionstakten för globala läkemedels- nyheter avtagit i den svenska sjukvården. I takt med att en ny generations avancerade läkemedel lanseras ökar behovet av att kontinuerligt kompetensutveckla vårdpersonal i hur de nya läkemedlen fungerar och bör användas.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

IMG_4480KarinMeyer kopiera
Karin Meyer

– Framtidens patienter kommer i ökad omfattning röra sig mellan olika vårdformer och en ökad andel specialiserad vård bedrivs utanför specialistsjukhusen. Det ställer dels krav på en ökad samverkan mellan vårdaktörer och dels på kontinuerlig läkemedelsutbildning i takt med att nya typer av läkemedel introduceras, säger Karin Meyer, vd på Apotekarsocieteten.

Vårdpersonal har sällan tid att gå längre kurser eller vara borta från verksamheten i flera dagar. Apotekarsocieteten och flera andra aktörer erbjuder därför läkemedelsutbildning via digitala plattformar med innehåll som vårdpersonalen kan tillgodogöra sig vid en tidpunkt och på en plats de själva valt.

– Vi anser vidare eller även att vården bör få ett tydligt uppdrag att bedriva klinisk forskningsverksamhet. Den kliniska forskningen utgör i mångt och mycket fundamentet för spridningen av och kompetensen kring nya läkemedel, säger Karin Meyer.