hjärta unt stetto
Elisabeth Sjöberg | Bra Hörsel
legitimerad audionom och klinikchef

Varför bör individer med hörselnedsättning söka professionell hjälp?

– Kommunikation är viktigt, både hemma och på arbetet. Det är ansträngande att höra dåligt och det kan leda till missförstånd och irritation, helt i onödan. Många väntar alldeles för länge med att söka hjälp. Börjar man tidigt med hörapparater, anpassar sig hjärnan lättare till nya ljud och hörselsystemet stimuleras för att bevara taluppfattbarheten.

 

På vilket sätt har de senaste årens teknikutveckling bidragit till smidigare hörapparater som kan anpassas till användarens livsstil?

– I dag byggs mycket teknik på liten yta vilket gör hörapparaterna mindre, en del till och med osynliga i hörselgången. Ny teknik ger bättre ljudkvalitet och hörbarhet även i stökiga ljudmiljöer och du kan ansluta trådlösa tillbehör som strömmar exempelvis telefonsamtal och TV-ljud direkt till hörapparaterna. En stor nyhet är hörapparater kompatibla med smartphones. Via en app får du en fjärrkontroll och du kan strömma telefonsamtal och annan media direkt till hörapparaterna. Du kan också göra egna miljöprogram, spara och geotagga. Hörapparaterna fungerar alltså som ett trådlöst headset.

 

Vilken skillnad kan en bra hörapparat göra för livskvaliteten?

– Bättre hörande kan öka livskvaliteten otroligt mycket. Många kan åter delta i sociala aktiviteter, det blir färre missförstånd, mindre irritation från omgivningen och tröttheten på grund av spänningar minskar. Forskning visar på samband mellan hörselnedsättning, försämrat långtidsminne och demens, man vet också att livskvaliteten blir sämre bland annat på grund av känslan av utanförskap. Ofta märker man först när man provat hörapparater hur mycket man har missat.

Ylvali Gerling | Myoroface
vd

Vad är dysfagi och vilka problem kan det orsaka?

– Dysfagi är ett samlingsnamn för olika typer av sväljsvårigheter. Man räknar med att drygt en miljon svenskar drabbas årligen. Förutom svårigheter med sväljprocessen samt dåligt näringsupptag, orsakar dysfagi smärta och andra fysiska obehag såsom sura uppstötningar och kräkningar. Sammantaget begränsas ofta dessa människors livskvalité, då många undviker sociala sammanhang där mat och dryck ingår.

 

På vilket sätt kan er forskningsbaserade produkt hjälpa dysfagipatienter?

– Vi har utvecklat en medicinteknisk produkt med tillhörande behandlingsmetod, som hjälper patienter att återfå förmågan att kunna äta och svälja. Metodens effekt är vetenskapligt bevisad, 97 procent förbättrar sin sväljförmåga, varav 71 procent uppnår en normaliserad sväljkapacitet. Forskning vid Uppsala Akademiska Sjukhus och Stroke Center vid Umeå Universitetssjukhus, visar därtill att patientens återvunna sväljförmåga kvarstår över tid.

 

Tidigare förespråkades ofta operation för dysfagipatienter. Ni hävdar att neurologisk träning är det bästa alternativ. Hur fungerar det?

– Genom stimulering av de nervbanor som finns i munnen kan kroppen, via vår munskärm, träna upp sin förlorade sväljförmåga. Metoden stärker hela muskelkedjan från mun till magsäck, och hjärnan reparerar och återskapar de sväljfärdigheter som tidigare inte fungerat. Metoden, som är utan biverkningar, kan även användas i förebyggande syfte.

Elisabeth Erixon | Phonak
legitimerad audionom och utbildningsansvarig

Personer med hörselnedsättning kan ha stor hjälp i vardagen av smarta produkter till sin hörapparat. Vilken typ av tillbehör finns?

– Det finns ett stort utbud av tillbehör som utformats för att underlätta tillvaron i skolan, på jobbet eller på fritiden. Eftersom en hörapparat har en genomsnittlig räckvidd på drygt 1,5 meter krävs ofta extra mikrofoner för att ljudet ska nå fram i exempelvis klassrumsmiljö, på ett möte eller i andra sammanhang där flera människor medverkar. Genom att fästa mikrofoner på talaren eller placera ut mikrofoner på mötesbordet kan en person med hörselnedsättning delta på lika villkor som de övriga deltagarna.

 

Hur får personer med hörselnedsättning tillgång till smarta hörselprodukter?

– En bra början är att höra dig för med din audionom angående vilka tillbehör som kan vara aktuella för dig. Personer med fast anställning har i allmänhet rätt att få hörseltillbehör som underlättar arbetet finansierade via Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen Rehab och skolelever har rät till hörselprodukter via landstinget eller kommunen. När det gäller tillbehör som underlättar tillvaron hemma, exempelvis hjälpmedel för telefonen eller en adapter som förmedlar ljud från tv:n via Bluetooth så finansierar användare över 20 år dessa själva.

 

Vilka andra produkter finns för personer med hörselnedsättning?

– Det finns en mängd olika tillbehör och applikationer, exempelvis babyalarm, väckarklocka, brandlarm och många andra tillbehör som gör att vardagen flyter på bättre, även för dig med hörselnedsättning.

Elisabeth Storch | Privata Barnmorskor
barnmorska och verksamhetschef

Ni erbjuder era patienter regelbundna barnmorskebesök från graviditetsvecka 15. Vilka fördelar medför det för patienten?

– Många barnmorskemottagningar kallar blivande mödrar till sitt första besök först i graviditetsvecka 20 eller senare, men vi väljer att börja tidigare än så för att ha gott om tid att erbjuda individuellt anpassad vård och rådgivning. När de blivande mammorna får svar på många av sina frågor och funderingar redan tidigt i graviditeten bidrar det till att de blir lugnare och känner sig tryggare.

 

Vad gör ni mer för att skapa trygghet och anpassa vården utifrån patienten?

– En viktig faktor för en trygg och säker mödravård är att samma barnmorska följer patienten under hela graviditeten. Det bidrar till en kontinuitet och en personlig kontakt som de flesta uppskattar. En löpande dialog under hela graviditeten och en hög tillgänglighetsgrad, som innebär att det är lätt för patienterna att nå sin barnmorska så snart frågor och funderingar dyker upp, betyder mycket för patientens nöjdhet och trygghetsfaktor. Ett nätverk med psykologer, sjukgymnaster och andra kompetenser gör att vi snabbt kan förmedla kontakter till blivande mödrar med särskilda behov.

 

Vilka råd vill du dela med dig av till blivande mammor som vill ha en trygg och lugn graviditet?

– Jag vill uppmuntra blivande mödrar att ha tilltro till sin egen kropp och dess förmåga att genomgå en graviditet och föda barn. Många blivande mammor har relativt lågt självförtroende inför föräldrarollen, men man klarar i allmänhet mycket mer än man tror, så ha tilltro till din egen förmåga att hantera föräldraskapets utmaningar och bli en bra förälder.