Joakim Jardenberg, förändringsledare SKL. Foto: Kristofer Samuelsson

Joakim Jardenberg, förändringsledare SKL. Foto: Kristofer Samuelsson

En smartare välfärd – allas ansvar

Krönikan De flesta är överens om att digitaliseringen är den viktigaste hävstången för att fixa välfärden. Men vi är inte lika överens om hur det ska gå till. Det pekas mycket finger. Det pågår långa diskussioner om vem som ska göra vad, hur och varför. Men alldeles för få frågar sig vad kan jag och min organisation göra?

Det är djupt mänskligt att se utmaningarna, och de saknas sannerligen inte. Lagstiftning lägger påtagliga hinder i vägen för utvecklingen, eller sänker åtminstone tempot till en nivå där insatser riskerar att vara föråldrade redan innan de lanseras. Frånvaron av samordning även på det mest fundamentala planet skapar stora svårigheter. Medias vana att fokusera på anekdotiska skräckhistorier (om än naturligtvis både viktiga och allvarliga) skapar en strykrädd välfärdssektor. Listan kan göras längre, och alla de där frågorna är viktiga att arbeta med. Det sker också på ett förtjänstfullt sätt från områdets aktörer. Heja er.

Men jag menar ändå att man inte ska komma undan med att sitta och vänta. Lika mänskligt som det kan vara att fastna i problemen, lika befriande och nyttigt är det att flytta fokus till möjligheterna. När människorna i en verksamhet bestämmer sig för att lägga mer energi på det man kan göra något åt – snarare än att bära frustration över det som ligger i någon annans händer – då blir det action. Och inte minst får man roligare på jobbet.

Jag har förmånen att arbeta med SKL-programmet LEDA för smartare välfärd. Tillsammans med bland annat elva kommuner som inom Hälsa och omsorg varit bevisat skickliga när de vässat välfärden med digitaliseringens hjälp ska vi ”knäcka koden”. Jag blir så fylld av framtidshopp när jag hör Sollentuna berätta om sin utförarportal, får lära hur Västerås nått längre än de flesta genom att fokusera på integritet, delaktighet och aktivitet. Jag inspireras av hur Göteborg tar med ett mobilt arbetssätt till programmet och hur Helsingborg sätter digitalt mod och ledarskap i centrum. Det handlar om robotkatter, förarbete till upphandlingar och samordnat utvecklingsarbete. Och Vara kommun arbetar så klart samlat under begreppet ”Vara digital”.

Vi börjar hitta gemensamma nyckelfaktorer som gör att de kommuner som lyckats lyckats, och det är inte så enkelt som man ofta trott. Det handlar inte självklart om skillnader mellan stora och små resurser, storstad eller landsbygd, rött eller blått. Det verkar inte ens handla om att ha de eldigaste eldsjälarna. Vi ska vara klara med vårt arbete efter sommaren, men allt vi gör ligger redan nu öppet tillgängligt. Titta in till oss, gå med i vår Facebookgrupp, engagera dig. Var inte en av de som sitter och väntar…

 

Joakim Jardenberg, förändringsledare SKL