ThinkstockPhotos-526039795 kopiera

Thinkstock (feature image)

Kikarsikte med radiosändare ökar träffsäkerheten

Teknik & diagnostik Prostatacancerpatienter som strålbehandlas råkar ofta ut för strålning även på organ som inte är cancerdrabbade, vilket kan leda till biverkningar resten av livet. En svenskutvecklad teknik som nu befinner sig i en kommersialiseringsfas ökar strålbehandlingens träffsäkerhet genom att rikta strålningen till den del av prostatan där den kan göra mest nytta.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

micropos_Tomas Gustafsson kopiera
Tomas Gustafsson

– Vi har utvecklat ett kikarsikte, ett tillbehör till strålbehandlingsapparatur som kan förkorta behandlingstiden och samtidigt möjliggöra en effektivare vård. Raypilot som produkten heter har utvecklats på Chalmers Innovation sedan 2003 och används i dagsläget på flera cancerkliniker runtom i Europa, säger Tomas Gustafsson, vd på Micropos Medical.

Produkten består av en radiosändare som detekterar exakt var prostatacancertumören befinner sig för tillfället. Radiosändaren kommunicerar i sin tur med en mottagare som tar emot signaler och styr strålbehandlingen i rätt riktning.

– Intresset för den här typen av lösningar, som kan minska antalet behandlingstillfällen och minska risken för komplikationer är stort, vår innovation är en del av nästa generations prostatacancerbehandling, som gynnar såväl cancervården som den enskilde patienten, säger Tomas Gustafsson.