Läkemedelsinformation i mobilen

Mobil signering av läkemedel ökar kvaliteten i den kommunala vården

Teknik & diagnostik Alfa e-Läkemedel är lösningen för digital signering av HSL- och SOL-insatser för kommunal omsorg så som hemtjänst och särskilda boenden.

Som sjuksköterska får du tillgång till aktuella ordinationer genom SITHS-kort och kan sen följa verksamhetens läkemedelsöverlämningar i realtid. Personalen får tydliga signeringslistor i mobilen som enkelt signeras när ett läkemedel har överlämnats. Larm påminner när en insats inte har utförts inom avsatt tid. Det går även bra att signera insatser som rehab, näringsdrycker, såromläggning med mera. Arbetssättet leder till att de flesta avvikelser kopplade till läkemedelshantering försvinner helt.

Alfa e-Läkemedel har införts på många av landets kommuner som snabbt ser stora kvalitetsförbättringar.

Vill du veta mer?

Rickard Svensson

Alfa Kommun & Landsting AB
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

+46 (0) 703-79 06 12
rickard.svensson@alfakl.se

www.alfakl.se