Symbolerna-1-6-symbol

Johan wiktorsson (feature image)

Nödvändig symbolförståelse

Teknik & diagnostik I den svenska vården används uppemot en halv miljon olika typer av medicintekniska produkter, från plåster till pacemakers. Vårdpersonalen saknar ofta tillräckligt kompetens kring de symboler som ersätter delar av bruksanvisningens text på medicintekniska produkter, vilket kan riskera patientsäkerheten.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

– Alla företag som i eget namn säljer medicintekniska produkter inom EU måste säkerställa att produkterna uppfyller alla gällande regelverkskrav innan de får distribueras ut på marknaden. Ett sådant krav gäller etiketter och bruksanvisningar, där EU:s medlemsländer har givits möjlighet att kräva sitt eget nationella språk. För att råda bot på detta och minska antalet språkvarianter har EU utarbetat en harmoniserad symbolstandard, EN-980, som numera är ett krav från Läkemedelsverket, säger Tomas Camnell, marknadschef på Symbioteq.

 

symbol1symbol2symbol3

symbol4symbol5symbol6

 

Merparten av alla medicinteknikföretag i Sverige har bra koll på vad de olika symbolerna i den harmoniserade standarden betyder, men de som verkligen behöver förstå dem, vårdgivarna och patienten, har i många fall ingen aning om vad symbolerna betyder.

– Är det så viktigt då? Ja, jag tycker det! Vad tycker ni själva?

Testa gärna era egna kunskaper om symbolerna ovan. De rätta svaren finns längre ner på sidan.

 

 

 

 

 

 

 

Facit:

1) Återanvänd ej

2) Använd ej om förpackningen är skadad

3) Använd före datum

4) Tillverkningsdag

5) Tillverkare och adress

6) Steriliserad med Etylenoxid