ThinkstockPhotos-477454975 (kopia)

Nya innovationer behövs i vård och omsorg

Ledaren Sverige, liksom alla industriländer, står inför stora samhällsutmaningar såsom en åldrande befolkning, en ökning av livsstilsrelaterade sjukdomar och antibiotikaresistens.

monopaul

Pål Johansson

Medborgare gör i dag dessutom helt andra anspråk på till exempel sammanhållna e-hälsotjänster, förbättrad tillgänglighet och skärpta kvalitetskrav på vård och omsorg.

Allt detta ställer nya krav på hälso- och sjukvården. Nya innovationer måste in och gammal ineffektiv teknik och arbetssätt bytas ut. Sjukvården måste bli bättre på att bjuda in företag och akademi för att skapa nya system som kan hjälpa till att spara tid, effektivisera arbetet och höja kvaliteten. Ett exempel där Vinnova bidragit är testbäddar kopplade till vården. Testbäddar erbjuder öppna test- och demonstrationsmiljöer som gör det möjligt för företag att utveckla, testa och införa nya produkter, tjänster och organisatoriska lösningar i nära samarbete med vård- och omsorgspersonal.

Tjänsten ”MItt vårdflöde” är ett resultat av sådan samverkan och som möjliggör för patienten eller medborgaren att själv kunna gå in när som helst via dator eller telefon för att kontrollera status på till exempel remisser. I nästa steg kommer provsvar och enklare kommunikation, såsom meddelande om tid eller ändringar, att ges via tjänsten. I förlängningen blir medborgaren delaktig och får kontroll över sina vårdkontakter, inbokade tider, journaler, provsvar, läkemedelslistor och planerad vård.

Ett annat intressant område är hur svårt sjuka kan vårdas hemma med samma trygghet och säkerhet som på sjukhus. För att i stor skala kunna erbjuda behandling av cancersjuka i hemmet behöver en avancerad vårdplats anpassad för hemmet konstrueras. En sådan vårdplats måste både ge sjukhuspersonalen samma möjligheter till övervakning av patienten som på sjukhus, och ge möjligheter till direkt kommunikation mellan patient, sjukhuspersonal och mobila vårdteam.

 

Sverige har en lång tradition av att ta fram innovationer inom hälsoområdet.

 

Det finns stor potential att stimulera nya innovationer inom vård och omsorg genom att använda innovationsupphandling, det vill säga att offentlig sektor upphandlar produkter som marknaden i dag inte kan erbjuda, i stället för att begränsa upphandlingen till befintliga lösningar. På det sättet går det att höja effektiviteten i offentlig verksamhet, samtidigt som näringslivet får fram nya produkter som kan säljas på marknaden.

En annan spännande satsning är Robotdalen i Västerås som hjälper innovatörer och företag att utveckla och kommersialisera innovationer inom robotik, bland annat för hälsosektorn. Flera innovationer har uppkommit. Ett exempel är Giraff, en mobil robot som underlättar äldres kontakt med omvärlden, något som bidrar till att möta de behov som finns i ett samhälle med allt fler äldre i befolkningen.

Sverige har en lång tradition av att ta fram innovationer inom hälsoområdet, som till exempel respiratorn, den artificiella njuren och pacemakern. Vi har också en väl fungerande vård med en gedigen dokumentation av resultat, vilket ger oss ett försprång jämfört med många tillväxtländer.

Genom en ännu bättre samverkan mellan offentlig sektor, akademisk forskning och näringsliv, har Sverige goda möjligheter att ta fram nya innovationer som bidrar till att lösa viktiga samhällsutmaningar och som ger möjlighet till nya produkter och affärsmöjligheter för svenska företag.