apotekspersonal

Foto: pikselstock/Adobe stock

Nya karriärvägar inom vården

Personal Hälso- och sjukvården är en stor sektor med många alternativa karriärmöjligheter. En ökande trend är att helt eller delvis arbeta på konsultbasis.

Lotta Svedberg

Sverige har för närvarande 21 olika hälso- och sjukvårdsyrken för vilka Socialstyrelsen beslutar om och utfärdar legitimationer. Det är allt från läkare och sjuksköterskor till audionomer, receptarier och sjukhusfysiker, och för att kunna satsa på något av dessa yrken krävs 3-6,5 års utbildning på högskolenivå.

Bristyrken inom vården

Specialistläkarna är de som tjänar absolut bäst inom landstingen, enligt statistik från SCB, med medellöner på över 70 000 kronor. Många yrken inom hälso- och sjukvården är bristyrken, framför allt sjuksköterskor med specialistutbildning. För att lösa detta problem tecknar Vårdförbundet kollektivavtal med arbetsgivarna om att införa AST, det vill säga att sjuksköterskor ges möjlighet att med full lön vidareutbilda sig till specialister under sin anställning. Läkare råder det också stor brist på, exempelvis allmänspecialister till vårdcentralerna, specialister i internmedicin och inom psykiatrin. Det är även en ökande trend att många läkare helt eller delvis väljer att börja arbeta för ett bemanningsföretag. Förr kallade man dem för stafettläkare, men i dag är det vanligare att säga hyrläkare eller bemanningsläkare.

Smart fakta

Legitimationsyrken: Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, sjukgymnast, kiropraktor, läkare, logoped, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, röntgensköterska, receptarie, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare.

Källa: Socialstyrelsen

– Som bemanningsläkare får de en helt annan frihet och omväxling, och utrymme för att fokusera på patienterna, förklarar Allan Hadrous, VD på bemanningsföretaget FlexCare Sweden.

Flexibla jobblösningar

Det finns alla möjliga kombinationer. Man kan till exempel ha kvar sin anställning inom landstinget 75 procent och arbeta som bemanningsläkare 25 procent, och på det sättet få ut det bästa av två världar.

 

Som bemanningsläkare får de en helt annan frihet och omväxling, och utrymme för att fokusera på patienterna.

Allan Hadrous

 

– Flexibla arbetsgivare är överlag mycket mer attraktiva för läkarna, och ett av läkarnas mest återkommande önskemål är en schemaläggning som fungerar med privatlivet, men det är inte alltid möjligt att få med en heltidsanställning inom landstinget.

Antalet legitimerade personer som är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården fortsätter enligt Socialstyrelsen att öka i förhållande till befolkningen. Mellan åren 2010–2014 har till exempel antalet apotekare, kiropraktorer, logopeder och naprapater ökat med 20 procent per 100 000 invånare, men under samma tidsperiod har samtidigt antalet barnmorskor, biomedicinska analytiker och receptarier minskat i förhållande till befolkningen.

Farmaceuterna efterfrågade

En skillnad mellan apotekare och receptarier är för övrigt att förstnämnda har studerat i fem år på högskolenivå och sistnämnda i tre år, båda yrkesgrupperna går under samlingsnamnet farmaceut.

Maria Swartling
Maria Swartling, leg apotekare och universitetsadjunkt, Uppsala universitet. Foto: Ida Renström.

– Farmaceuterna har en bred och växande arbetsmarknad, berättar Maria Swartling, leg apotekare och universitetsadjunkt, vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap på Uppsala universitet. Det handlar ytterst om patientsäkerhet, att lösa komplexa problem och frågeställningar inom läkemedelsanvändning.

– Sjukhusanställda farmaceuter står exempelvis för en avlastning och kompetenshöjning ute på avdelningarna, och kan föreslå skräddarsydda läkemedelsbehandlingar till patienterna och minimera risken för feldoseringar.

Fortfarande råder dock en stor brist på män inom vissa legitimationsyrken. Hundra procent av alla barnmorskor är kvinnor, antalet män är så få att de inte ens kommer med i statistiken, och 90 procent av alla övriga sjuksköterskor är kvinnor. Men å andra sidan är läkare helt jämställda när det gäller könsfördelning, 50 procent är kvinnor och 50 procent är män.