476515583 (kopia)

Ulf Sirborn (porträtt Kenneth), Jacob Sjöman (porträtt Cecilia), Thinkstock (featured image)

Nya kroppsegna läkemedel under forskning

Läkemedel Vetenskapens fördjupade kunskap om livets minsta byggstenar öppnar för nya läkemedel. Tre intressanta forskningsområden ger goda förhoppningar inför en näraliggande framtid.

waldemaringdahl

Waldemar Ingdahl

Hepatit orsakas av virus som smittar levercellerna. Olika typer av virus orsakar olika typer av hepatit. Hepatit A smittar via föda och läker ofta ut av sig själv. Hepatit B smittar via blod. Den läker ofta ut och ger i undantagsfall en kronisk inflammation. Hepatit C smittar via blod och ger ofta en kronisk infektion. I dag kan man vaccinera sig mot smitta av hepatit A och B. Ännu finns inget vaccin mot hepatit C.

Matti Sällberg och Ola Weiland, professorer vid Karolinska Institutet, har prövat ett nytt behandlingssätt mot Hepatit C-virus. Det är ett DNA-vaccin som kombineras med en administrationssätt som får patienten att svara bättre på vaccinet. Sällberg, som är tandläkare och professor i biomedicinsk analys, tog fram DNA-vaccinet. Vaccin lär upp kroppens immunförsvar i att känna igen mikroorganismer som kan orsaka sjukdomar. Idag använder man vanligen försvagade virus eller delar av virus som immunförsvaret klarar av att bekämpa och bli immun mot. DNA-vaccin består istället av gener från ett virus för att lära kroppens celler att själva börja tillverka virusproteiner. Det gör vaccinerna snabbare att framställa med bioteknik och lättare att lagra, och vaccinerna är bättre på att aktivera kroppens T-celler som kan eliminera virusinfekterade celler.

Matti Sällberg, professor
Matti Sällberg, professor

– Skillnaden från vanliga vaccin är att cellerna inte effektivt kan ta in plasmiderna från ett DNA-vaccin, därför använde vi elektroporering. Det ger en elstöt till området där vaccinet sprutas in så att cellerna tar upp plasmiderna bättre, berättar han. Elektroporering är en metod som används alltmer för DNA-vaccin.

– Det finns i dag nya läkemedel som botar majoriteten med kronisk Hepatit C, problemet är de som botats inte blir immuna och att cirka fem till 25 procent smittas igen. Läkemedelsbehandlingen kan kosta 350 000 till 500 000 kronor för en kur på tolv veckor. Tanken är att DNA-vaccinet i kombination med elektroporering ska ge patienterna som botats ett starkare immunsvar så att de är skyddade mot kronisk Hepatit C-virus infektion om de smittas igen, säger Sällberg. Ett vaccin för Hepatit B kan följa en snarlik princip.

 

Problemet är att de som botats inte blir immuna.

 

Stamceller är icke-specialiserade celler som finns i alla flercelliga organismer. De kan genomgå ett obegränsat antal celldelningar och kan mogna till flera celltyper. I embryo som utvecklas ger stamceller upphov till alla vävnader i det blivande fostret. I vuxna individer utgör stamceller ett reparationssystem för att ersätta skadade celler.

Cecilia Götherström, KI
Cecilia Götherström, KI

– De embryonala stamcellerna kan användas till alla olika vävnader, problemet är att de är svåra att styra och riskerar att utvecklas till cancercell när delar sig vidare, kommenterar Cecilia Götherström, forskare på institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet.

Årligen föds 15 till 20 barn med ryggmärgsbråck, en medfödd missbildning av ryggmärgen. Gastroschisis drabbar ett till två barn per 10 000 födda och kan leda till att delar av tarmpaketet ligger utanför kroppen. Osteogeneis imperfecta är en medfödd bensjukdom, som innebär att barnen blir kortvuxna och får upprepade, smärtsamma benbrott. Götherströms forskning använder perinatala stamceller för att bilda vävnad som inte stöts bort av kroppens immunförsvar. Transplantationerna görs redan i fosterlivet, före födelsen. Barnen kan opereras och bli bättre, men behöver ofta fortsatt medicinsk hjälp.

Professor Kenneth Chien forskar vid Karolinska Institutet inom regenerativ medicin. Han forskar på hur hjärtan kan läka sig själva efter infarkter och hjärt-kärlsjukdomar. Metoden är att konstgjort budbärar-RNA (mRNA) stimulerar hjärtats stamceller att börja återskapa blodkärl och muskelceller. Budbärar-RNA överför information från gen till protein.

Professor Kenneth Chien
Professor Kenneth Chien

– Vi bygger upp en karta för att förstå hur hjärtat fungerar och cellerna byggs upp, berättar Chien, i slutet av nästa år tar vi forskningen vidare till tidiga kliniska studier.