Deluxeliving (kopia)

Personlig hemtjänst med individen i fokus

Äldrevård På familjeföretaget DeLuxe Hemtjänst handlar det om att fokusera på individen och lyfta fram personens egna förmågor, och se möjligheter i stället för hinder. Här ska vårdtagare aldrig passiviseras – de uppmuntras och stimuleras i stället till att bidra med vad de kan.

sarawikstrom

Sara Wikström

– Givetvis utför vi de tjänster vi ska, men parallellt med det ser vi till varje individs möjligheter. Har Agda exempelvis putsat sina tavelramar i 40 år uppmuntrar vi henne till att fortsätta med det. På så vis blir hon delaktig i vårt arbete. Det bidrar till att vi undviker passivisering och i stället kan hitta glädjen i livet, säger Monica Fagerström.

En av hörnpelarna i företagets filosofi är att varje vårdtagare ska ha så få vårdbiträden som möjligt. För varje ny vårdtagare väljs en lämplig medarbetare ut och sedan skräddarsys ett schema med den medarbetaren som vårdtagarens kontaktperson.

– Vi lägger ned mycket möda på att kunden ska möta samma personer från vår hemtjänst. Att bygga relationer är viktigt och då fungerar det inte att man ska ha tio olika medarbetare som kommer och går.

DeLuxe Hemtjänst skiljer sig från andra liknande på företag på en avgörande punkt – här finns en bred språkkompetens som gör företaget populärt bland personer med olika kulturella bakgrunder.

– Språkkunskaperna är en sådan sak som alltid anpassas efter kunden. Oavsett vem man är ska man känna sig trygg med att våra medarbetare är utbildade och har mångårig erfarenhet av vård och omsorg.