Kvinna vid mikroskop

Foto: science photo/Adobe stock

Regeringen behöver satsa mer på life science

Läkemedel Life science i Sverige har historiskt varit starkt. Nu måste mer pengar skjutas till – allt för att hjälpa fler människor till rätt vård.

Alexandra Ekström Madrid

Life Science-branschen, som består av de företag som utvecklar nya medicinska innovationer och tjänster, har historiskt sett varit stark i Sverige. Varje år listar Boston Consulting Group världens 50 mest innovativa företag och 2016 var tyvärr inte ett enda svenskt bolag representerat. Apple låg i toppen men i listan följde sedan flertalet internationella Life Science-bolag. Sverige har dock fortfarande potential att utveckla fler innovationer men det krävs resurser.

Björn Sjöstrand
Björn Sjöstrand, vd,
Scandinavian Biopharma.

– Vi utvecklar just nu ett vaccin och förhoppningen är att vaccinet ska kunna förhindra att flera hundratusen barn dör i diarrésjukdomar varje år, säger Björn Sjöstrand, vd på Scandinavian Biopharma.

Partners utomlands

Utvecklingen av det nya vaccinet, som också kommer att fungera som ett vaccin för turister och andra resenärer, är finansierat av Bill and Melinda Gates foundation vilket har varit en förutsättning. Björn Sjöstrand menar att svenska riskkapital-bolag är mer intresserade av att investera i teknik än i Life Science. Dessutom kan inte till exempel Vinnova bidra med tillräckligt med kapital för att säkerställa ett helt utvecklingsprojekt av den här storleken. Små bolag söker därför ofta partners utomlands och utvecklingen av nya svenska idéer hamnar därför inte i Sverige.

Klementina Österberg
Klementina Österberg, vd, GU Ventures. Foto: Ingela Vågsund.

– Fler statliga aktörer måste ge stöd åt läkemedelsutveckling. Dels för att Sverige satsar redan mycket pengar på forskning inom området, vilket på ett sätt vore bortkastat om vi inte gjorde något med forskningsresultaten, och dels för att det saknas riskkapital i tidig fas, säger Klementina Österberg, vd på GU Ventures.

– När staten fungerar som ankarinvesterare kommer detta motivera andra aktörer att ta risk och investera i Life Science. På det sättet kan man hålla innovation och jobbtillfällen i Sverige för att sedan exportera en färdig produkt, säger Björn Sjöstrand.

Dessutom behöver sjukvården i Sverige utvecklas. Vi ligger efter när det gäller digitaliseringen inom vården samt användandet av nya innovativa lösningar, vilket kanske i största utsträckning beror på komplicerad byråkrati. Kristina Willgård, vd på AddLife, menar att eftersom vården är uppdelad på så många olika beslutsorgan är det svårt att få igenom breda gemensamma beslut.

Kristina Willgård
Kristina Willgård, vd,
AdLlife. Foto: Rickard L. Eriksson.

– Forskare är bra på att använda de senaste tekniska lösningarna eftersom de krävs för att driva forskningen framåt. Sjukvården är däremot lite mer långsam när det gäller att anamma nya tjänster och innovationer, säger hon.

Klementina Österberg håller med och menar att det redan finns startups med viktiga innovationer. Det är nya produkter och tjänster som leder till kortare vårdköer, effektivare vård och möjligheter till att bättre säkerställda processer men de har svårt att nå sjukvården.

– Det måste också bli bättre förutsättningar för vården att göra innovationsupphandlingar. Små företag med bra innovationer har svårt att klara kraven för offentlig upphandling som de ser ut idag, säger hon.

Gör vården proaktiv!

7 av 10 medicinska beslut i sjukvården grundar sig på användningen av diagnostik. Genom att satsa mer pengar på att förbättra diagnostiken kan man göra vården mer proaktiv istället för reaktiv. Kan man testa för fler sjukdomar direkt på vårdcentralerna genom moderna digitala lösningar skulle man i större utsträckning kunna ställa rätt diagnos direkt och till exempel förskriva rätt antibiotika från början. Det minskar också risken för ytterligare spridning av multiresistenta bakterier som är ett stort problem idag.

– Det är viktigt med stora och bra sjukhus med spetskompetens, men att utveckla primärvården kan förhindra att många hamnar på akuten eller i ett senare skede blir inlagda på sjukhus, förtydligar Kristina Willgård.

För att kunna digitalisera vården och använda produkter och tjänster, så som mer avancerad diagnostik, behövs ett helikopterperspektiv och gemensamma beslut över hela landet. En bra och välfungerande vård bidrar inte bara till att fler patienter överlever och har en god livskvalitet. Det bidrar också i sin tur till ytterligare utveckling av nya metoder och innovationer som kan gagna hela världen. 

Smart fakta

Scandinavian Biopharma

Ett forskande svenskt biotechföretag som distribuerar, marknadsför och säljer vacciner, immunglobuliner och dentalprodukter på den nordiska marknaden. Tillsammans med den amerikanska organisationen PATH Vaccine Solutions och Göteborgs Universitet utvecklar de ett nytt turistdiarrévaccin.

AddLife

AddLife är en börsnoterad koncern som består av ett 30-tal bolag verksamma framförallt på den nordiska Life Science-marknaden. Bolaget fokuserar primärt på utvalda nischer inom marknadsområdena diagnostik, medicinteknik och biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. AddLife har organiserat sin verksamhet i två affärsområden; Labtech och Medtech.

GU Ventures

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Bolaget bedriver en inkubator och en såddinvesteringsverksamhet som har topprankats av UBI Global Index.137 startups har fått stöd och 100 bedriver verksamhet idag. Externa finansiärer är bland andra Västra Götalandsregionen, VINNOVA, Tillväxtverket och EU.