Caroline Ygge

Caroline Ygge, advokat och partner, Morris Law.

Så lyckas du med din e-produkt

Teknik & diagnostik Caroline Ygge, advokat och partner på Morris Law, svarar på frågor om hur du lyckas med din e-produkt i vårdbranschen.

Vilka utmaningar står vårdbranschen inför idag?

Digitaliseringen av vårdbranschen innebär fokus på e-hälsa, hälsoappar och andra digitala verktyg. Det öppnar naturligtvis enorma möjligheter. Men digitaliseringen innebär också risker kopplade till den information som samlas in och samkörs. När personuppgifter samlas in eller behandlas på något sätt behöver man förhålla sig till dataskyddsreglerna. Samtidigt blir samarbeten mellan privata aktörer och den offentliga vården vanligare, vilket i sig innebär utmaningar i och med de regelverk som finns.

Vad är viktigt att tänka på när man tar sig an utmaningarna?

De juridiska, etiska och regulatoriska förutsättningarna är helt avgörande för att göra rätt vägval. Som exempel kan nämnas att både appar och andra webblösningar kan utgöra medicintekniska produkter, vilka kräver CE-märkning och betydligt större säkerhetskrav.

Hur kan man förbereda sig inför framtiden?

Följ med i utvecklingen och var tidigt ute och gör rätt både tekniskt och legalt redan från början! Inte minst innebär det också att man kan visa kunder, användare och patienter, samarbetspartners och eventuella investerare att man är en seriös aktör, vilket är avgörande för att klara sig i en vårdbransch som blir alltmer konkurrensutsatt.