Läkemedelsförsäljare och läkare

Foto: Robin/Adobe stock

Säljkår i förändring

Läkemedel Läkemedelsbranschen i Sverige påverkas av globaliseringen. Det finns ett behov av säljare som kan skapa resultat – samtidigt som kåren måste utbildas.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

PharmaRelations arbetar med att rekrytera till läkemedelsbranschen och märker att det utöver den medicinska delen framför allt är inom sälj det finns ett behov av konsulter. Säljkåren inom läkemedelsbranschen i Sverige består till största delen av äldre erfarna säljare som fick licens att sälja läkemedel före millennieskiftet. Den utbildningen är nu borttagen och det är farmaceuter, receptarier och sjuksköterskor som har licens att sälja läkemedel, trots att de inte har någon säljutbildning. Fredrik Anjou, vd på PharmaRelations berättar om utvecklingen.

– Företagen vill helst anställa erfarna säljare som snabbt ger resultat. Cyklerna i branschen har ökat takten när ett läkemedel väl har nått marknaden, berättar Fredrik.

Ny kompetens på säljområdet

Det gör det svårt för ny kompetens att ta sig in på säljområdet. Företagen omorganiserar ofta vilket leder till att anställningar avslutas och ibland projektanställs hela sälj­avdelningar under längre perioder för att sedan läggas ned. De äldre och erfarna säljarna är vana men det har blivit ännu tuffare klimat än tidigare och det passar inte alla.

– Hos oss är man heltidsanställd men hyrs ut på konsultuppdrag. Många köps sedan över om man trivs med varandra, med det kan vara en trygghet att arbeta som konsult, säger Fredrik Anjou.

Nu råder högkonjunktur och därmed är det brist på bra kompetens. Företagen vågar dock inte satsa på de unga farmaceuterna eftersom de inte jobbat upp det nätverk av läkare som behövs för att ge goda säljresultat. Om ingen tar sig an dem kommer bristen vara ännu större om några år då de erfarna hunnit gå i pension. Fredrik Anjou menar att branschen måste ändra arbetssätt och ser en trend i att allt fler bolag satsar mer på innesälj genom digitala hjälpmedel för att fortsätta driva en lönsam försäljning.

Fredrik Anjou
Fredrik Anjou, vd,
PharmaRelations.

– Branschen måste kunna ha tålamod att utbilda den nya generationen samtidigt som arbetet skulle kunna effektiviseras med fler innesäljare. De har dessutom en mer vetenskaplig bakgrund än tidigare vilket är gynnsamt inom försäljningen, förklarar han.

Samspel mellan vård och företagen

Eftersom vården och läkarna är pressade tidsmässigt är det svårt att hitta tid till säljmöten. Läkarna hinner då inte heller tillskansa sig de senaste metoderna och informationen kring läkemedlen vilket är ett samhällsproblem.

– Mer medicinsk kompetens inom försäljningen är positivt samtidigt som digitala möten sparar tid. Det är viktigt att samspelet mellan vården och läkemedelsbolagen fungerar bra. Genom att satsa mer på de unga som vill arbeta med läkemedelsförsäljning kan vi utveckla ett nytt modernt arbetsätt, säger Fredrik Anjou.