464836765 (kopia)

Thinkstock (featured image)

Snabbare och säkrare diagnostik

Teknik & diagnostik Mats Lindfors, marknadsansvarig på HemoCue, berättar hur vi kan göra diagnostiken säkrare och snabbare och vilka framtida behov som finns.

monopaul

Pål Johansson

Hur kan man göra diagnostik säkrare och snabbare för patienten?

Mats Lindfors
Mats Lindfors

– Det beror på typ av diagnostik och var patienterna befinner sig. På HemoCue arbetar vi sedan många år med patientnära tester som skiljer sig från tester som sänds till ett centralt labb på till exempel ett sjukhus. En viktig fördel med dessa är att läkaren får tillgång till ett testresultat snabbare och kan ta direkta beslut om behandling. Detta reducerar väntetider samt minskar köer på mottagningen. Snabbhet ska förstås aldrig påverka patientsäkerheten. Innan våra system används i vården testas produkterna för att säkerställa att de stämmer väl med tester utförda av labbet. Vi utbildar även kunder och användare så att produkterna används korrekt.

 

Hur möjliggör er teknik uppkopplade instrument och datamanagement?

– Med uppkopplade instrument kan patientens testresultat på ett snabbt och säkert sätt överföras från instrument till patientjournal eller labbinformationssystem. Ytterligare fördelar är att tekniken kan säkerställa att den som använder instrumenten har genomgått rätt träning, använder rätt testkuvett med mera. HemoCue är en av pionjärerna inom datamanagement för patientnära testning, med användarvänliga instrument och kommunikationsprotokoll som möjliggör snabb och korrekt transfer av resultat och information.

 

Vad skulle vara nästa steg att förbättra? Vad ser ni för behov?

– Här på HemoCue pågår förstås ett ständigt arbete att förbättra både existerande produkter och hitta nya produkter som ger ännu bättre resultat, snabbare överföring, förbättrad användarvänlighet etcetera. Vi är också övertygade om att patientnära testning kan bidra till fortsatt förbättrad hälso- och sjukvård genom att viktiga testresultat levereras snabbt med högsta kvalitet så att vårdpersonal snabbare kan behandla patienter och därmed lindra oro eller symtom.