ThinkstockPhotos-177763917 kopiera

Thinkstock (feature image)

Stora Sköndal ger äldre möjlighet att skapa sitt eget aktivitetsutbud

Äldrevård På Stora Sköndals vård- och omsorgsboenden pågår projektet IDA (Inflytande, Delaktighet, Aktivitet) som ger de boende möjlighet att själva välja vilka aktiviteter som ska arrangeras. IDA ska leda till ökat inflytande och större tillfredsställelse med de dagliga aktiviteterna för de boende.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

storaskondal_IDA5 kopiera
IDA (Inflytande, Delaktighet, Aktivitet)

Förhoppningen är att IDA, som än så länge befinner sig i en inledningsfas, ska bidra till att de äldre upplever större delaktighet och självbestämmande över sin egen livssituation.

Många aktörer inom äldreomsorgen i dag erbjuder olika aktiviteter på sina boenden för äldre, men de äldre får sällan vara med och påverka aktivitetsutbudet. Bakgrunden till IDA är att personalen på Stora Sköndal vill att de boende själva ska kunna bestämma vad de vill syssla med.

– Det är enbart de äldre själva som kan definiera vilka aktiviteter som ger dem ett gott liv. Äldre vill själva vara med och bestämma vad de faktiskt vill ägna sin tid åt, snarare än att någon annan gör det åt dem. Under våren samlas de boende som vill engagera sig i brukarråd som bygger på de äldres aktiva deltagande. I brukarråden definierar, planerar och utvärderar deltagarna aktiviteter utifrån sina önskemål och behov, säger Carin Alvant, projektledare för IDA på Stora Sköndal.

 

Kan spridas till andra delar av landet

Genom IDA erbjuds de boende på Stora Sköndal en konkret kanal för inverkan och inflytande över sina egna liv. Projektet inleds på två av Stora Sköndals vård- och omsorgsboenden och sprids därefter till hela verksamheten om försöksprojektet visar sig vara framgångsrikt. Om IDA blir framgångsrikt kan satsningen även spridas till vård- och omsorgsboenden i andra delar av landet.

– Det behöver inte vara särskilt komplicerat att genomföra den här typen av projekt. De äldre uppskattar möjligheten att påverka sin vardag, även om det förstås känns lite ovant i början, säger Carin Alvant.