elektronisk hälsa

Foto: kentoh/Adobe stock

Sverige kan bli föregångare inom e-hälsa

Teknik & diagnostik Sverige har potential att bli världsledande inom e-hälsa. En accelererad digitaliseringstakt och smart teknik gör att Sverige sticker ut.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

Med virtuella hälsorum som flyttar vården närmare befolkningen tar Sverige plats på världskartan. I glesbygd, men även i storstäder, med stora avstånd är det en stor fördel för de boende att kunna ha virtuella vårdkontakter med läkare och sjuksköterskor via videolänk istället för att behöva åka uppemot tjugo mil till sjukhus eller vårdcentral.

Jonas Berggren
Jonas Berggren, vd,
Nordic Health Innovation.

– Vi har valt att utforma och testa våra virtuella hälsorum i Norrland, där kraven på patientvänlig och effektiv vård till vårdtagare på distans är som störst, säger Jonas Berggren, vd på Nordic Health Innovation, som utvecklat virtuella hälsorum som möjliggör effektiv vård på distans på exempelvis ålderdomshem och skolor.

 

Sverige har goda förutsättningar att ta en internationell tätposition vad gäller e-hälsa.

Jonas Berggren

 

 

Han betraktar vårdens digitalisering som en viktig demokratifråga, digitaliseringen av hälso-och sjukvården är avgörande för att i framtiden kunna erbjuda Sveriges alla invånare den vård de har rätt till. Digitala verktyg kan också underlätta för de som är relativt friska att själva ta hand om och värna om sin hälsa, vilket i sin tur innebär att de inte behöver söka vård lika ofta. För de allra mest sjuka och vårdkrävande individerna, bland annat multisjuka äldre, kan vårdkedjan organiseras på ett mer effektivt sätt med hjälp av smarta digitala verktyg.

– Sverige har goda möjligheter att ta en internationell tätposition vad gäller e-hälsa, men en förutsättning för att vi verkligen ska bli en världsledande aktör är en nära samverkan mellan kommun, landsting och andra vårdgivare samt de företag som utvecklar tekniken som möjliggör digitaliseringsutvecklingen, säger Jonas Berggren.

Det offentliga ska driva utvecklingen

En av de största utmaningarna med hälso-och sjukvårdens digitalisering är att landsting och andra offentliga organisationer behöver ta tätposition och verkligen vilja driva utvecklingen framåt. Hälso- och sjukvårdssektorn är, liksom fortfarande många andra branscher, relativt omogen vad gäller digitalisering jämfört med exempelvis finansbranschen eller industrin. Därför krävs tydliga incitament för såväl huvudmännen som vårdens medarbetare för att verkligen vilja och se fördelarna i att driva utvecklingen framåt.

Fredrik Sundström
Fredrik Sundström, vd,
Addsystems.

– Den digitala informationshanteringen har effektiviserats sedan Socialstyrelsen formulerade krav på hur hälso- och sjukvårdens ledningssystem ska utformas. Allt fler medarbetare ställer krav på att kunna hantera och lägga in information i mobila system, gärna via sin smartphone eller en läsplatta på plats hos patienten. Kraven på enkelhet, design och snygga gränssnitt har ökat. Många föredrar att använda sin egen smartphone snarare än en specifik mobiltelefon som arbetsgivaren förser dem med, säger Fredrik Sundström, vd på Addsystems.

Patientsäkerheten i fokus

Han menar att smarta digitala system som vägleder användaren, levererar beslutsunderlag och har en förmåga att sålla bort oväsentlig information kommer starkt i många delar av hälso- och sjukvården.

 

Eftersom hälso- och sjukvårdens krav på informationshantering är relativt komplexa är säkerheten förstås en viktig aspekt.

Fredrik Sundström

 

– Eftersom hälso- och sjukvårdens krav på informationshantering är relativt komplexa är säkerheten förstås en viktig aspekt. Genom att legitimera sig med mobilt Bank-ID eller e-legitimation får användaren regelbundet vidimera sin identitet. Ett verktyg som innehåller checklistor för patientbesök, formulär, enkäter och kontrollrutiner kopplas med fördel samman med ett större IT-system. Det är mer effektivt än att använda många separata appar för olika syften, säger Fredrik Sundström.