ThinkstockPhotos-95242854 kopiera

Tidig diagnos och rätt behandling förebygger osteoporos

Teknik & diagnostik Uppskattningsvis en halv miljon svenskar har benskörhet, osteoporos, vilket resulterar i drygt 70 000 frakturer per år. Varannan kvinna och var fjärde man drabbas av osteoporos, men sjukdomen märks sällan förrän patienten råkar ut för sin första fraktur.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

lisa fotograf Sol-Britt Sundvall kopiera– En tidig diagnos och rätt behandling i ett tidigt skede minskar risken för att osteoporospatienter ska råka ut för fler frakturer som kan försämra livskvaliteten. Det är viktigt att kunskapen om vad osteoporos är och hur frakturer kan förebyggas och behandlas ökar bland såväl patienter som vårdpersonal. Vi ägnar oss därför mycket åt informationsverksamhet, säger Lisa Keisu, ordförande i Riksföreningen Osteoporotiker, med 1 900 medlemmar.

Ett sådant exempel är de osteoporosskolor som organiseras i samverkan med landstingen. Där utbildas patienter hur de, med hjälp av läkemedel och egenvård, kan förebygga och bromsa sin egen osteoporos.

– Vårdens osteoporoskompetens varierar, vilket innebär att vårdkvaliteten för dessa patienter är ojämn. Vi arbetar för att samtliga landsting ska införa sammanhållna frakturvårdskedjor med osteoporoskoordinatorer, som koordinerar behandlingsinsatserna för varje enskild patient. Vi informerar också om osteoporospatienternas rätt att kräva en diagnosticering med en DXA-mätare, säger Lisa Keisu.