PastedGraphic-2(kopia)

Tolktjänst för teckenspråkiga via telefon och internet

Teknik & diagnostik Teckenspråkiga behöver också kunna kommunicera via telefon och ha tillgång till teckenspråkstolk utan att behöva förbeställa. Därför finns en kostnadsfri tjänst upphandlad via Post- och telestyrelsen (PTS) där döva och hörande får tillgång till teckenspråkstolk direkt.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

Johnny Kristensen har utvecklat och startat tjänsten bildtelefoni.net och han driver verksamheten från Tolkcentralen i Örebro. Sverige var först i världen med denna teknik. Personer som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via sin dator, platta, bildtelefon, eller mobil. Den som använder tal ringer tjänsten via en vanlig telefon. Samtalet tolkas av en teckenspråkstolk.

Bildtelefoni löser många problem som kan uppstå när teckenspråkiga ska tala med personer som inte behärskar teckenspråk och vice versa; telefonsamtal till myndigheter, arbetsgivare, sjukanmäla sitt barn, kontakta en vårdcentral eller beställa en taxi.

 

Man kan tro att de fysiska tolkuppdragen med teckenspråkstolk på plats ute på fältet skulle minska med de internetbaserade uppdragen men både fysiska tolkningar ute i verkligheten och tolkningar i bildtelefon ökar.

 

Tjänsten finansieras via skatter och finns för att säkerställa att alla medborgare har tillgång till det svenska kommunikationsnätet på lika villkor.

– Vi gör helt enkelt telenätet tillgängligt även för teckenspråk. Tjänsten anpassas också till personer med dövblindhet.

Johnny Kristensen
Johnny Kristensen

– Vi har tolv studior i Örebro och har även ett antal underleverantörer runt om i landet. Statistiskt sett utför vi här i Örebro i bildtelefoni.net mer än dubbelt så många uppdrag som alla tolkcentraler i hela landet utför på ett år ute på fältet. En enorm nytta alltså. Man kan tro att de fysiska tolkuppdragen med teckenspråkstolk på plats ute på fältet skulle minska med de internetbaserade uppdragen men både fysiska tolkningar ute i verkligheten och tolkningar i bildtelefon ökar. Mest just nu ökar användning av apparna och Skype, berättar Johnny Kristensen.

Drygt 200 000 uppdrag utförs årligen via tjänsten. 1995 började man titta på om det överhuvudtaget var möjligt att utveckla och integrera tolktjänsten med tekniken. Början till bildtelefoni.net har funnits som regional tjänst sedan 1996 och på nationell nivå sedan 1997. Men då var det via ISDN och det var både dyrt och långsamt.

– Många teckenspråkiga ligger i framkant när det gäller IT och är så kallade super users. Cirka 17 procent av all trafik går i dag via gratistjänster som Skype och appar. Det är fantastiskt att tekniken på så kort tid gått från att behöva använda en apparat som kostade 150 000 kronor till att vara gratis, säger Johnny Kristensen.

– Det vi vill och hoppas på är att exempelvis vården med vårdcentraler och akutmottagningar ska bli bättre på att kontakta teckenspråkiga personer genom tjänsten. Naturligtvis gäller det även myndigheter som polis, hemtjänst och arbetsförmedling. I dag finns en stor kunskapslucka hos många myndigheter och landsting om hur man kontaktar bildtelefoni.net och hur man kan använda oss på bästa sätt. Problemet är att det är svårt att få ut information till rätt personer.