ThinkstockPhotos-164463312(kopia)

Våga prata om psykisk ohälsa i vården

Krönikan ”Bipolär patient med magproblem stod det på remissen”. Min vän Carin hade sökt vård för smärtor i magen och i kontakten med läkaren passade hon på att informera om att hon medicinerade till följd av sin psykiska ohälsa. Hon tänkte att det kunde vara bra för läkaren att känna till vilka mediciner hon redan åt.

monopaul

Pål Johansson

Carin har många gånger upplevt en förändring i bemötande från anställda inom hälso- och sjukvården när hon informerar om sin psykiska ohälsa. Hon upplever att hon ofta blir misstrodd till skälen för vårdkontakten. Magsmärtan blir lätt till en del av den psykiska ohälsan eller kanske till ett skäl för en förmodat ensam och utsatt människa att få social kontakt. Det är så att säga som om ordet ”psyk” ställer sig i vägen för den somatiska åkomma som hon faktiskt sökte för.

Man kan ju tro att det här är isolerade och enskilda företeelser som inte har så stor betydelse i det stora hela. Men tyvärr är det inte så. Det är tvärtemot en fråga om liv och död.

Jämlik vård gäller tyvärr inte för alla människor i Sverige. Socialstyrelsens siffror visar att personer med psykisk ohälsa får sämre vård och oftare dör i vanliga sjukdomar som cancer, diabetes, hjärtinfarkt och stroke. Ett konkret exempel är att personer som drabbas av hjärtinfarkt och som samtidigt har psykisk ohälsa inte får ballongutvidgning av hjärtats kranskärl i samma omfattning som övriga patienter.

Riksförbundet Hjärnkoll genomför studier där vi frågar människor som lever med psykisk ohälsa om sina erfarenheter av diskriminering. Resultaten var nedslående och i förhållande till hälso- och sjukvården uppgav nära varannan person att man under de senaste två åren upplevt sig orättvist behandlad i till följd av sin psykiska sjukdom i kontakten med hälso- och sjukvården.

Är då anställda inom hälso- och sjukvården en särskild sorts människoplågare? Nej, inte det heller. Svaret ligger i vår brist på kunskap och våra föreställningar om psykisk ohälsa.

Frågor om psykisk ohälsa väcker än i dag rädsla och fördomar. Och hör och häpna – det gäller oss allesammans. Ändå är psykisk ohälsa något som berör de flesta av oss. Närmare bestämt 74 procent, lever med psykisk ohälsa, antingen egen eller via familj, vänner och arbetskamrater. Genom att lyfta på locket och prata med varandra om våra erfarenheter kan vi bidra till en förändring.

Jag tycker att ledningen inom Hälso- och sjukvården ska satsa på att ta del av den kunskap som kommer från människor med egna erfarenheter av psykisk ohälsa och deras närstående. De har liksom Carin viktiga erfarenheter av vad det är som begränsar den självklara rätten till lika och god vård för alla människor.