Lars Gundhe

Lars Gundhe, vd Grandezza.

Vårdens framtida utmaningar är här

Teknik & diagnostik Nya arbetssätt, upp­muntrat innovationstänk hos medarbetarna och ständig utvärdering av verksamheten – så ska vården rustas för framtiden.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

För Stockholms läns landsting, som tillsammans med kommuner och privata vårdgivare ger vård till cirka 2,5 miljoner invånare, tog det ungefär ett år att planera och genomföra omläggningen av läkemedelsförsörjningen. Få utomstående förstod hur komplicerat och omfattande detta projekt var.

Omfattande förändringsarbete

Nyckeln till att klara förändringarna på ett säkert sätt var att göra en successiv omläggning, involvera medarbetare från verksamheten i projektet och hela tiden lära av processen. Omläggningen innebar bland annat att Stockholms läns landsting har förstärkt sin sjukhusapoteksfunktion och etablerat en egen plattform för e-handel. Dessutom räknar man med att minska läkemedelshanteringskostnaderna med cirka 50 miljoner kronor, pengar som frigörs till bättre ändamål inom vården.

– Den här typen av omläggningar, upphandlingar av kringtjänster som inte hör till sjukvårdens kärnverksamhet, är nödvändiga för att hälso- och sjukvården i Stockholms län ska klara av sitt framtida uppdrag med ett ökande antal invånare. Då är det viktigt att stärka effektiviteten i hela verksamheten. Det är samtidigt viktigt att ständigt värna om en hög patientsäkerhet, säger Lars Gundhe, vd på konsultbolaget Grandezza, som svarade för programledningen av utvecklings- och förändringsprojekten som bedrevs lokalt och i landstingets gemensamma projektorganisation i samband med att Stockholms läns landsting genomförde en omfattande omläggning av sin läkemedelsförsörjning.

Fokus på kärnverksamheten

Lars betraktar den här typen av upphandlingar och omläggningar som en naturlig konsekvens av att sjukvården i framtiden behöver fokusera allt mer på sin kärnverksamhet, vilket innebär att funktioner som logistik, tvätt, matförsörjning och läkemedelsförsörjning i ökad utsträckning behöver läggas ut på externa leverantörer. I det här sammanhanget har hälso- och sjukvården stor nytta av att kontinuerligt kunna analysera sin verksamhet och sina behov, gärna med hjälp av lean-inspirerad metodik.

 

Även om en tidigare leverantör får ett förnyat förtroende så krävs ändå en omläggning av tjänsterna eftersom omvärlden ständigt förändras.

Anders Hallqvist

 

–  Tydliga kravställningar i form av ett gediget kravställningsarbete innan upphandlingen sätter igång är viktigt för att kvaliteten och patientsäkerheten ska kunna bibehållas, oavsett vilken leverantör som vinner upphandlingen. Även om en tidigare leverantör får ett förnyat förtroende så krävs ändå ofta en omläggning av tjänsterna eftersom omvärlden ständigt förändras. Även om landstinget fortsätter att anlita samma leverantör har deras krav och behov ofta förändrats, vilket innebär att kraven på leverantören också förändras, säger Lars Gundhe.

Hållbar arbetsmiljö

En sund och bra arbetsmiljö är förstås en central del av framtidens hållbara sjukvård. För de medarbetare som har stillasittande jobb är det viktigt att inte sitta still för länge och att integrera olika typer av vardagsmotion, även på arbetsplatsen. Att ta en promenad på lunchen eller att regelbundet lämna skrivbordet för att gå och kopiera papper, hämta kaffe eller liknande gör skillnad för individens kort- och långsiktiga välbefinnande.

– Ett sätt att få in vardagsmotion på arbetsplatsen är att installera promenadband som gör det möjligt för medarbetare med skrivbordsjobb att promenera i långsam takt medan de arbetar. Genom att promenera uppemot en mil om dagen får medarbetaren tillgång till lågintensiv träning som bland annat minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, förbygger ryggproblem och gör dem piggare och friskare. Arbetsgivare som vill göra det enkelt för sina medarbetare att integrera vardagsmotion i arbetsdagen kan även välja att placera ut motionscyklar eller balansplattor runtom på arbetsplatsen, säger Stefan Wennergren, vd på Walkplace.

Våra kroppar är byggda för rörelse, det är därför optimalt om man kan undvika mer än fyra timmars stillasittande per dag. Det kan räcka att man reser sig upp och tar en liten bensträckare en gång i timmen. Den som vill bli påmind när det är dags att röra på sig kan installera en app i sin mobiltelefon som påminner så snart det är dags att ta en mikropaus.