Sida 4_Journalsystem_ Safe care Korrektur (kopia)

Verksamhetssystem höjer kvaliteten i processerna

Personal Safe Care förser vård och omsorg med användarvänliga verksamhetssystem för att, enligt Socialstyrelsens krav, säkerställa kvaliteten i arbetet hos såväl privata som offentliga vårdgivare. Systemen används inom äldreomsorgen, vårdboenden och hemtjänsten för att hjälpa personalen att skapa en kvalitativ dokumentation.

waldemaringdahl

Waldemar Ingdahl

Systemet Safe-Doc anpassas till verksamheten efter kundens önskemål, för bästa användarvänlighet för varje personalkategori. Avancerade funktioner finns i för användaren anpassade grepp. Systemen förenklar arbetet, förbättrar kvaliteten och minskar administrationstiden.

– Safe Care levererar verksamhetskunskap och utbildning i samband att verksamhetssystemet sätts i gång. Vill kunderna ha rådgivning i hur ett verksamhetssystem kan optimera processerna i verksamheten bistår vi med detta, berättar Alf Dahl, vd för Safe Care. Vi genomför kundanpassad utbildning hos kunden, så vi fångar upp nya idéer och krav och kan fortsätta anpassningen av Safe-Doc.

Införandet av nya moduler och funktioner ska kunna ske i huvudsak utan ny utbildning. På samma sätt som att uppläggning och utbildningen måste kunna genomföras effektivt måste tillgängligheten i verksamhetssystemet vara hög.